Sint Nikolaas, eerwaardige prelaat


Sint Nicolaas, eerwaardige prelaat
Spiegel van deugd in woord en in daad
Die ene liberale vader zijt
En in ons kind'ren mond gebenedijt


Meer sinterklaasliedjes op
sinterklaasliederen.nl